Accessibility Tools

Parking

Juština d.o.o. upravlja parkiralištima na području Općine Pakoštane temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Općine Pakoštane ("Službeni glasnik Općine Pakoštane" broj 1/20), Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Pakoštane ("Službeni glasnik Općine Pakoštane" broj 1/23) i Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Pakoštane ("Službeni glasnik Općine Pakoštane" broj 1/24).

 

Plaćanje na zatvorenim parkiralištima se plaća prilikom izlaska sa  parkirališta, dok vanjski parking možete platiti kupnjom satne ili  dnevne karte na parkirnim automatima, putem aplikacije Bmove ili putem sms-a (slanjem registarskih oznaka na broj 707007 za I. parkirnu zonu-Pakoštane i na broj 707099 za II. parkirnu zonu-Drage).     

Cjenik:

I. Parkirna zona-Pakoštane

Parking „Jaz“ (zatvoreni tip):

 • 1 sat: 1,40€
 • Dnevna karta: 12,00€
 • ∙Sezonska karta: 70,00€ (+7,00€ nadoplata za magnetsku karticu)

Parking „Pilatuša“ (zatvoreni tip):

 • 1 sat: 1,40€
 • Maximalna naplata na izlazu: 5,50€
 • Sezonska karta: 55,00€ (+7,00€ nadoplata za magnetsku karticu)

Otvoreni parking (ulica Kralja Petra Svačića (iza zgrade Općine Pakoštane), Trg hrvatskih velikana (ispred zgrade Općine Pakoštane), ulica Kraljice Jelene (ispred trgovine „Studenac“), Obala kralja Petra Krešimira IV (prostor nasuprot restorana „Gladne oči“ i prostor nasuprot mesnice „Nakićen“), ulica Brune Bušića (između kampova Adria More i Pine Beach), Trg Stjepana Radića, Velebitska ulica):

 • 1 sat: 1,40€
 • Dnevna karta: 12,00€
 • Dnevna karta (autobusi, kamioni, radni strojevi): 16,00€
 • Godišnja povlaštena karta (za stanovnike i osobe zaposlene na području Općine Pakoštane): 25,00€
 • Godišnja naknada za rezervirano parkirno mjesto na Trgu Stjepana Radića i Velebitskoj ulici: 120,00€
 • Dnevna karta s nalogom: 20,00€

 

II. parkirna zona-Drage

Otvoreni parking (uvala Porat, ulica Put Malenice (Dugovača) i Dolaška Draga (Zagrebačka, Zadarska, Kornatska i ulica Zdeslava Turića):

 • 1 sat: 1,40€
 • Dnevna karta: 12,00€
 • Dnevna karta (autobusi, kamioni, radni strojevi): 16,00€
 • Godišnja povlaštena karta (za stanovnike i osobe zaposlene na području Općine Pakoštane): 25,00€
 • Sezonska karta za uvalu Porat i ulicu Put Malenice (Dugovača): 55,00€
 • Godišnja naknada za rezervirano parkirno mjesto u Dolaškoj dragi: 120,00€
 • Dnevna karta s nalogom: 20,00€

Na javnim parkiralištima prvih 15 minuta parkiranja je besplatno.