NAZIV: JUŠTINA, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, turizam, uslužne djelatnosti i šport
SKRAĆENI NAZIV: Juština d.o.o.

MBS: 060148534
OIB: 30462513878
POSLOVNI RAČUN: HR9124080021100027481 Partner Banka d.d.


SJEDIŠTE TVRTKE: Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane

NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zadru

TEMELJNI KAPITAL: 21.000,00kn – uplaćen u cijelosti

ČLANOVI UPRAVE – DIREKTOR: Antonio Šarić dipl.oecc

OSNIVAČ: Općinsko vijeće Općine Pakoštane