Odlukom o komunalnom redu propisuje se uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere i provođenje komunalnog reda te kaznene odredbe za područje Općine Pakoštane.

Odluku o komunalnom redu možete preuzeti u .pdf obliku na sljedećem linku:

pdfOdluka o komunalnom redu