Korištenje sportske dvorane od 7. rujna 2020.

objavljeno u: Novosti | 0

U skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (Upute), sve su mjere propisane na način da se djeci i mladima s maksimalnom mogućom sigurnošću osigura nastava u ustanovama, a ne na daljinu. Nadalje, sukladno Uputama, neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u ustanovu, tako i u unutarnjim prostorima ustanove. Ističemo, kako su posebno propisane i mjere vezano uz dostavu za potrebe ustanove koju preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka.

Slijedom navedenoga, Uputama nije predviđeno korištenje školskog prostora u druge svrhe osim za potrebe izvođenja odgojno-obrazovnoga rada.

 

Izvor: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Najcesca%20pitanja%20i%20odgovori.pdf